Centrum zamówień:
+48 512 109 807

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami korzystania ze Strony (Regulamin). Fakt korzystania ze Strony oznacza zgodę na warunki Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, nie korzystaj ze Strony.

REGULAMIN

§ 1 Własność strony

Strona penis.com.pl jest umieszczony pod adresem internetowym "www.penis.com.pl" (dalej zwana "Stroną"). Właścicielem i operatorem Strony jest firma Intymnosc.pl Group (dalej zwana "Właścicielem") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okęckiej 12 lok. 66.

Właściciel stworzył Stronę z myślą o swoich klientach.

§ 2 Zawartość Strony

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały będące częścią Strony, tj. ilustracje, rysunki, projekty, ikony, fotografie, filmy itp. (Zawartość) są chronione prawami autorskimi i prawami do znaków handlowych stanowiących własność firmy Intymnosc.pl Group. Witryna internetowa w całości jest chroniona prawami autorskimi i stanowi własność intelektualną firmy Intymnosc.pl Group

Witryna internetowa i jej Zawartość są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników indywidualnych, Strona nie jest publikowana w celach komercyjnych. Stronę można kopiować i korzystać z materiałów na niej udostępnianych jedynie na własny użytek. W rezultacie pobrania ze Strony lub skopiowania materiałów na użytkownika nie przechodzą prawa do pobranych materiałów. Nie wolno kopiować (z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej) publikować, rozpowszechniać, prezentować, modyfikować, stwarzać nowych materiałów na bazie istniejących, sprzedawać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, części lub całości, jakiejkolwiek Zawartości, Strony lub związanego z nią oprogramowania.

§ 3 Bezpieczeństwo Strony

Użytkownikom nie wolno naruszać lub usiłować naruszać bezpieczeństwa Strony, włącznie z (a) próbami dostępu do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika lub próbami uwierzytelniania konta, do którego użytkownik nie posiada uprawnień; (b) próbami sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa systemu i sieci lub próbami złamania zabezpieczeń w przypadku braku uprawnienia; (c) próbami zakłócania działania systemu na poziomie użytkowników, komputerów lub sieci, włącznie z próbami umieszczenia wirusów na Stronie, spowodowania przeciążenia, wysyłania nadmiernej ilości nieistotnych danych (poprzez spamming, mailbombing, crashing); (d) wysyłaniem niechcianej poczty (reklam, promocji, itp.) lub (e) podrabianiem nagłówka pakietu w ruchu TCP/IP lub jakiejkolwiek części nagłówka informacyjnego w dowolnej wiadomości email lub wiadomości wysyłanej na grupy dyskusyjne. Naruszenie bezpieczeństwa systemu może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej. Intymnosc.pl Group zbada przypadki naruszenia bezpieczeństwa systemu i we współpracy z organami prawnymi będzie ścigać Użytkowników naruszających prawo. Użytkownik zgadza się na niekorzystanie z jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania, które może zakłócać działanie Strony lub przeprowadzanych na niej operacji.

§ 4 Pomysły i propozycje Użytkowników

Wszelkie pomysły i propozycje udoskonalenia produktów lub inne informacje przekazane za pośrednictwem Strony lub w inny sposób związany z użytkowaniem Strony (Propozycje) są własnością firmy Intymnosc.pl Group. Przekazanie informacji i Komentarzy jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich lub praw do własności intelektualnej w odniesieniu do Propozycji.

Firma Intymnosc.pl Group, która będzie pełnoprawnym właścicielem praw do Komentarzy, będzie mogła używać ich bez ograniczeń w celach komercyjnych i innych. Intymnosc.pl Group będzie miała nieograniczone prawo do użycia, kopiowania, ujawniania, modyfikowania, adaptowania, stwarzania innych na bazie istniejących, publikowania, prezentowania oraz rozpowszechniania wszelkich Komentarzy dostarczonych jej w jakimkolwiek celu, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony użytkownika.

§ 5 Forum dyskusyjne

Użytkownik powinien upewnić się, że jakiekolwiek materiały umieszczane przez niego na Stronie nie naruszają praw własności osób trzecich. Przed publikacją materiału należącego do osób trzecich, należy uzyskać ich pozwolenie oraz umieścić informację o źródle pochodzenia materiału.

Prosimy nie umieszczać na Stronie materiałów o obraźliwej, obscenicznej treści, materiałów wyrażających nienawiść, naruszających godność innych osób lub materiałów niezgodnych z prawem. Firma ma prawo do monitorowania forum i ma prawo, jednak nie obowiązek, do usuwania i edytowania treści, które nie są zgodne ze standardami Strony.

§ 6 Zabezpieczenie

Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie Firmy Intymnosc.pl Group przed jakimikolwiek roszczeniami z tytułu odszkodowań i wydatków, włącznie z kosztami prawnymi powstałymi w wyniku użytkowania Strony.

§ 7 Reklamacje

Firma New Look Consulting nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użyciem produktu Firmy. Określenie stopnia, w jakim produkt nadaje się do konkretnego zastosowania leży wyłącznie w gestii Użytkownika. Całkowite ryzyko związane z jakością działania produktu pozostaje po stronie Użytkownika. Kupując produkt od Firmy Intymnosc.pl Group, Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie Firmy New Look Consulting przed jakimikolwiek roszczeniami z tytułu odszkodowań i wydatków, włącznie z kosztami prawnymi powstałymi w wyniku użytkowania produktów Firmy New Look Consulting.

W żadnym wypadku Firma nie może być pociągana do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w odniesieniu do bezpośrednich i pośrednich następstw użytkowania produktów Firmy. Firma nie będzie również odpowiedzialna za szkody i straty (włącznie z powstałymi, ale nie jedynie, w związku z zaniedbaniem) przekraczające kwotę, za jaką został zakupiony konkretny produkt. W przypadku wszystkich produktów, przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcjami.


góra strony
Podaj swój login i hasło
Login

Hasło

zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

Nie masz konta?
Zarejestruj się ZA DARMO